Yecüc Ve Mecüc; Nerede Ve Ne Zaman Çıkacak! Tüm Bu Olaylar Habercisi Mi?

0
14997

Hz. Nuh’un oğullarından Yâfes’in soyundan geldikleri rivayet edilen iki kabiledir. Yecüc ve Mecüc isimleri Kur’an’da iki yerde zikredilir.

”Artık Ye’cüc ve Me’cüc onu ne aşabildiler ve ne de delip geçebildiler.” Kehf-97 
”Yecüc ve Mecüc’ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar.” Enbiya-96

Nasıl Hapsedildiler;

Kehf suresine göre; Zulkarneyn kıssasında anlatıldığına göre, Yecüc ve Mecüc etrafında yaşayan kavimlere zulmederek onları rahatsız eden bir kavimdir. Ondan rahatsız olanlar, Zülkarneyn’den kendilerini Yecüc Mecüc’ün şerrinden kurtaracak bir set yapmalarını isterler.

Bunun üzerine Zulkarneyn insanlardan demir ve bakır bloklar getirmelerini ister, bu demiri ve bakırı eriterek iki dağ arasına bu kavmi kapayacaklarını söyler. Böylece Yecüc ve Mecüc bu setin arkasına hapsedilir. Bu kavim kıyamete kadar setin arkasında kalacak, kıyamete yakın bir zamanda akınlar halinde çıkarak dünyayı zulme boğacaktır.

Fiziksel özellikleri;

Bu kavim öylesine kalabalık bir toplumdur ki, bunlara ne dağ dayanır ne de demir. Kalabalık olmaları nedeniyle içtikleri gölleri ve nehirlere kurutacağı söylenir. Büyük kulaklara sahiptir, öyle ki birini sererler diğerini üstüne örterler. Yabani hayvan, fil, deve, domuz ne bulursa yerler hatta içlerinden biri öldüğünde onu bile yerler. Bu kavmin bir ucu Şam’da diğer bir ucu Horasan’da olacaktır.

İnsanlardan farklı bir türdür. Gözleri ufak, yüzü yassı, kulakları kocaman ve boyları çok kısadır. Her birinin bin çocuğu olacaktır. İnsan ve cinlerin sayısının yüzde doksanı bunlardandır. Doğudaki nehirlerin hepsini ve Taberiye Gölü’nü içerek kurutacakları rivayet edilir.

Ne zaman ortaya çıkacaklar;

Bu kavmin çıkışı kıyamete yakın bir zamanda olacaktır ve bu alamet kıyamet alametlerinin sonuncularından biridir, Yine Kur’an’da zikredilen kıyamet alameti Dabbe’den önce çıkacaktır.

Nasıl helak olacaklar;

Yine rivayete göre Hz. İsa dua edecek ve boyunlarında bir yara çıkacak.
Hepsi aynı anda tek bir kişinin ölümü gibi ölecek, öldüklerinde ise yeryüzünde ölülerinin kaplamadığı tek bir karış yer bulunmayacak. Pis kokuları nedeniyle dünya uzun bir zaman boyunca yaşanamayacak bir yer haline gelecek.

Yecüc ve Mecüc İslam dini haricinde, İncil ve Tevrat’ta da geçmektedir, orada isimleri Gog ve Magog’dur ve biraz farklı anlatılmıştır.

Yecüc ve Mecüc Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır ve insanlar bunları farklı şekilde yorumlamaktadır. En ünlüsü ise Yecüc ve Mecüc’ün Çinlilerin olduğu gibi bir görüş vardır. Biz sadece rivayet edilen şekliyle sizlere kendi yorumumuzu katmadan aktardık.
Siz Yecüc ve Mecüc olayı hakkında ne düşünüyorsunuz.
Bizimle paylaşın…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz