Fahişeliğin Ve Fuhuşun Tarihsel Gelişiminde 10 Kilit Olay

0
2682

10- Babil’de Genelevler

Dünya fahişeler ve onları yönetecek yasalar olmadan nasıl olurdu? Muhtemelen cinsel açıdan oldukça gergin olacağını en azından söyleyebiliriz. Fuhuşun zamanın başlangıcından beri var olması mümkün olsa da, insanın ilk kez kendi kişisel cemaati için ortak bir et parçası ticareti yapabilmesinin hemen ardından avcı-toplayıcı kabilelerde de görülür ve fuhuş Antik Sümer’deki ünlü Babil şehrindeki gerçek belgelere dayanır. Tarihle ilgili inançlarımızın çoğunun dayandığı isim olan Herodot’a göre, Babil’de tanrıların adına fuhuş için kurulmuş olan tapınaklar vardı. Din ve fuhuş uzun süredir iç içe geçmiştir ve Hıristiyan İncilinde “kült fuhuş” olarak bilinen bir uygulama bile söz konusudur. Her şey bir yerlerden başlamak zorundaydı ve Babil muhtemelen satışa sunulan seksin ilk büyük merkeziydi. Fuhuşu yalnızca para karşılığı seks olarak düşünürken, teorik olarak, herhangi bir sayıda mal veya hizmet için seksin kullanıldığı durumları da görüyoruz. Antik Babil’de, büyük ihtimalle algı dini ve manevi saflık karşılığında gerçekleşebiliyordu. Bu genel fikir aslında tarih boyunca çok nadir değildir. Avrupa’da Orta Çağ boyunca, fuhuş aslında erdemli, kutsal bir yaşam için gerekli görüldü.

9. Hammurabi Kanunu

Hammurabi (M.Ö. 1792-1750) dönemine dayanan tarihlendirme, dünya üzerindeki en eski yasalardan biridir: Hammurabi’nin Yasası veya Hammurabi Yasası. Hammurabi Kanunları, ekonomi ve ticaret, hırsızlık gibi medeni hukuk ve ceza kanunları, güncel resmi nikâhlar ile ilgili yasalar ve elbette fuhuş gibi pek çok farklı konuyu ele almıştı. Fuhuşu kapsayan Hammurabi Kanunu şunları söylüyor: Eğer “bir tanrının kız kardeşi” ya da bir fahişe, babasından bir hediye alırsa, onu istediği gibi elden çıkarabileceğinin açıkça belirtildiği bir tapu ile tamamen ona el koyulmasını sağlayın: Babası ölürse, malını istediği kişiye bırakabilir. Kardeşleri hiçbir iddiada bulunamazlar. Bu çizgi özellikle, gelişen genelevler ile ilk büyük metropol kentinin Babil antik kenti olduğu fikrini pekiştiriyor.

8- Antik Yunan

Antik Atina, günümüzün bilinen dünyasının önemli bir ticaret merkeziydi; Arkaik Dönem’den, Klasik Döneme, Sokrates, Platon ve Aristoteles’in zamanına kadar, Atina demokrasinin arifesine kadar. Fuhuş, açık denizlerde yaşayan uzun süredir seyahat eden ve yıpranmış tüccarlar için bir eğlence aracı sağladı. Atina, Roma İmparatorluğu’nun yükselişine kadar, Batı kültüründe gerçekten eşleştirilemeyecek olan, fuhuş ve canlı festivallerin bir parçasıydı. Felsefi birikimi ve bilgeliği ile tanınan Antik Atina, gerçekten de dev bir parti olmuştu.

Seks ticareti, Atina’da patlayan bir şeydi ve hem taktik hem de görgü kuralları, onu uygulayan Atinalı kadınlara biraz sanat kazandıran bir şeydi. Kadınlar altında, Yunanca yazılmış “beni takip et” sözlerinin olduğu ayakkabılar giymişlerdi, böylece onların arkasında bu kelimeleri okuyan müşteriler ödeme yapmak için bir reklam panosunu takip eder gibi onları izlerdiler. Çoğu eski Atinalı erkeğin 30 yaşına kadar evlenmediği göz önünde bulundurulduğunda, cinsel yaşamları, onları bir ipe bağlamayan bir cinsel ilişkiye girmenin bir yolu olarak fahişelere ait olmuştu ve onlara tahsis edilmiş olmalılar.

Atinalı genelevler, herhangi bir büyük uluslararası ticaret merkezinin gümrükleri kadar çeşitliydi ve fetihlerde ele geçirilen kölelerin çoğu, bu yerlerde bulunan egzotik kadınlar olarak ortaya çıkacaktı. Ancak bu, o günün tek fuhuş türü değildi. Ortak müttefikleri vardı, arka sokak müttefikleri ve Atina’nın kalabalık sokaklarında iş yapıyorlardı. Bu kadınlar (uygun şekilde) pornai olarak biliniyordu. Aynı zamanda şehirde fahişelerin daha entellektüel ve zeki serbest kadın türü olan hetaeralar da vardı. Bu kadınlar, bazen okuryazar olan ve bir miktar sosyal ve politik güce ve prestije sahip olan güçlü, sanatkâr aydınlardı. Temelde eskortun eski eşdeğeriydi ve erkeklere büyük buluşmalarda ve içki partilerinde eskortluk ediyorlardı. Bugün olduğu gibi, eski Yunanlılar şeker babanın kendi versiyonuna sahiplerdi; birçok fahişe, dostlar arasında paylaşılan cariyeler ve eskortlar olarak yaşıyorlardı.

7. Antik Roma

Antik Yunan’da yaşananlar kesinlikle Yunanistan’da kalmadı. Roma, antik dünyanın en güçlü imparatorluğuydu ve Antik Yunan’dan yoğun bir şekilde ödünçleme yapmıştı, öyle ki iki kültür son derece benzerdi; Roma tarihinin çoğu için pratikte iç içe geçmişlerdi denilebilir. İnsanların şehre döküldüğü ve eğlendiği Mardi Gras’ın Roma versiyonu olan Floralia adlı bir festival vardı. Tabii ki, fuhuş da dâhil olmak üzere modern bir festivalden beklediğiniz dans, müzik ve hemen hemen her şey vardı. Fahişeler sadece bol bulunmakla kalmıyordu, özellikle de bu tür festivallerde açık havada dolaşmak ve ticaret yapmak için özgürdüler. Bu festivaller Roma kültürünün derinden oyulmuş bir parçasıydı. Genelevler, yüksek sınıf Roma yaşamının düzenli bir parçasıydı. Bu kadınları barındırdılar ve yaptıkları işleri özgür ve lüks bir şekilde gördüler, bir imparatorluk için uzun zaman denilebilecek bir süre olan MÖ 200’den yaklaşık MS 250’ye kadar da hukuki destek verdiler ve sosyal kabul gösterdiler. Pompeii’de volkanik kayalar, cinsellik, genelevler, fuhuş, içme ve seks âlemleri oldukça yaygındı. Genelevler, toplumun üst kademelerinde yer alanların yerleşim yerlerinin yakınında yaygın olarak yer almaktaydı. Pompeii, antik Roma’nın diğer şehirlerine çok benziyordu; çıplak insanlarla bezeli çatallar, bıçaklar ve çanaklar, çıplak cinsel içerikli tablolar, resimler, çizimler ve çıplak heykeller yapılıyordu. Roma seksten korkmadı; o aktif olarak onu kucakladı.Roma toplumu, fakir bir tutkudan ziyade, haz alma arayışında ve zevkinde olduğu gibi, aktif zevke değer verdi. Beklenti ya da daha basit bir biçimde “acı yokluğu”ndan zevk aldı. Bu, Roma’yı cinsel sefalet ve sapkınlık için olgunlaşan ve bununla dolu hale getiren şeyin bir parçasıdır. İmparator Caligula, bu tür skandal işler için özel olarak inşa edilen mavnalarda kitlesel seks partilerine komuta ederek, tarihteki en büyük ordunun bazılarında doruğa ulaşan bir cinsel kimlikti.

6. Fahişe İmparatoriçe

Oldukça cömert ve aşırı Roma seks hayatı hakkındaki tüm bu konuşmalar bizi fuhuş tarihinin başka bir şaşırtıcı figürüne getiriyor: Valeria Messalina. Valeria Messalina, Roma soylularından ve İmparator Claudius’un üçüncü eşinden bir kadındı. Daha sonra Britannicus’un üvey kardeşi olan Nero’nun annesi olur ve Britannicus’u tahttan etmek için onu zehirletir. O günün herhangi bir politikacısı kadar skandal bir kişilikti; bazı ciddi politik hareketlerde bulundu ve kesinlikle birkaç kişiyi kızdırdı. Ama aynı zamanda bazı kaynaklara göre en azından bir gece için bir fahişe haline gelen bir kraliçeydi. Bazı kaynaklar ayrıca Messalina’nın boş zamanlarında bir fahişe olduğunu da öne sürmektedir, ancak bu dedikodu olabilir ve buna ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Messalina’nın kıskanç olduğu, yerel bir fahişe olan Scylla ile arasında bir seks yarışmasının da yapıldığı iddia edildi. Messalina’nın görünüşte çok büyük bir cinsel iştahı vardı ve onu politik çatışmanın olduğu bir zamanda güçlenmek için kullandı. Roma’daki en ünlü fahişe, tek bir gecede kiminle en çok seks yapabileceklerini görmek için kafa kafaya giderdi. Ve Messalina, görünüşe göre, Büyük Pliny’ye göre, günün en iyi fahişesinden tam 25 kişi daha fazlasıyla yatarak kazandı.

5. Ortaçağ

Popüler inanışın aksine, Ortaçağ özellikle cinsel olarak yasaklayıcı bir zaman değildi. Avrupa’da günümüzün egemen ideolojisi kesinlikle Hıristiyanlık olsa da, ortaçağ Avrupa’sı, alçakgönüllülük ve erdem düşünceleriyle birlikte, yaşamın doğal bir parçası olarak, seksi de diğerlerinin gördüğü gibi gördü. O olmasaydı, Orta Çağ Avrupalılarının ataları, her şeyden önce burada olmayacaktı. Genelevler, Yunanistan ve Roma gibi yerlerde olduğu gibi ortaçağ hayatının bir parçasıydı. Göreceli olarak nadir görülen bir uygulama olarak başlayan şey, esasen fuhuşun neredeyse sadece şehir hayatının bir özelliği olmasıydı ve ortaçağ Avrupa’sının büyük ölçüde kırsal olması, daha sonraları yine en çok ihaleye çıkan kadınların vücutlarıyla fuhuşun daha da büyümesine sebep oldu. Bu arada kilise, garip ve oldukça anlayışlı bir duruş sergiledi: İnsanların dürtülerini tatmin etmek için ihtiyaç duyduklarını ve şehirlerinin “iyi kadınlarının” bu adamlardan korunmaları gerektiğini söylediler, bu nedenle fuhuşları büyük ölçüde hoş gördüler. Gözlerinde neredeyse gerekli bir kötülük haline geldi. Daha sonra, cinsel gerginliğin neden olduğu düşünülen pek çok hastalığı tedavi etmek için ortaçağ kültürü tarafından reçete edildi. Kilise sonunda, bu pratik konusunda sadece göz yummadı, onu onaylama yoluna da gitti.

4. Victoria Dönemi Ahlaksızlığı

ictoria dönemi İngiltere’si, buharlı motorlar ve emperyalizmin heyecanıyla, fuhuş ve yaygın seksle eşanlamlı olarak düşündüğümüz bir dönem olmasa da kesinlikle öyleydi diyebiliriz. Tıpkı Aydınlanma dönemini doğuran Avrupa’daki Ortaçağ gibi, Victoria İngiltere’si de genelev cennetiydi. Aslında fuhuş, bir kadının gün içinde kazanabileceği en yüksek maaştı.

Victoria dönemi fuhuşuna dair bir sürü sulandırılmış gerçek var, ama burada önemli olanlardan bazılarına yer verdik: Görünüşe göre, 1800’lerin sonlarında sadece Londra’da yaşayan 80.000 fahişe vardı. Genelevler patlayan bir işti ve biz bunu saklı bir şey olarak düşünsek de aslında yasaldı.

Burada, Karındeşen Jack’in en azından fahişeler arasından “kanonik beş” kurbanı bulmakta zorlanmadığını ve açık, engelsiz bir şekilde onları öldürmekte zorluk çekmediğini belirtmeliyiz. Egzotik parfümler ve loş ışıklı sokak yolları, Victoria dönemi Londra’sının manzaralarıydı ve Karındeşen Jack, modern dünyamızın fuhuşun karanlık bir yüzüne sahip olduğunu gösterecekti: Fahişelerin yırtıcılara karşı çok hassas olmaları. Eşitliğin laik inanç sistemimizin önemli bir özelliği olduğu modern zamanlarda, fahişelerin temel insan haklarını hak ettikleri, varsayımlar haricinde antik eserlerin literatüründe nispeten bulunmayan birer insan olduğunu belirtmiştik. Tarih, ölü fahişelere ağlamadı ve bu, çoğumuzun yaptığı modern ahlaki lifimizin bir kalıntısı.

3. Batılı Kadınlar

Genelev ve fuhuş şu anda ABD’deki hemen her yerde yasadışı olsa da, bu her zaman böyle değildi. Bir zamanlar, özellikle sosyal olarak kabul edilebilir bir pratikti ve özellikle yerleşimciler Amerika’ya doğru daha batıya doğru itildiklerinde oldukça yaygındı. Kuzey Amerika, değişen araziler ile geniş ve zorlu bir kıta olduğu için, yol zordu ve gezginler dinlenmek ve eğlenmek için mekânlara ihtiyaç duyacaklardı. Vahşi Batı, fuhuşa katı yasa uygulanmaması ve katı, püriten ideolojiler tarafından engellenmemesi nedeniyle fuhuşa yönelik verimli bir üreme alan sağlamıştır. Genelevler, müşterilere sadece seks değil, aynı zamanda da büyük miktarlarda eroin, afyon ve alkol sunardı. Uyuşturucular, tam Batı genelev deneyiminin bir parçası olarak kabul edildi. Birçok insan daha büyük ve daha iyi şeyler aramak için kasabadan geçerken, bu işyerlerinin çoğu onlara bir oda, bir kadın ve bir de isteyebilecekleri tüm alkol ve uyuşturucuları sunan oteller olarak hizmet etti. Batı genelevlerinde ahlaksızlığın her çeşidi vardı. Niçin oralarda o kadar çok ateş edildiği ve soygunun olduğu merak edilmedi.

Genellikle “salon evleri” olarak adlandırılan bu kuruluşların çoğu, tam, açık bir oda, bir bar ve bir erkeğin kaldığı süre boyunca seçebileceği 6 veya 12 fahişe barındırıyordu. Bu kadınların bazıları 1000 dolar ediyordu, bu da 1800’lerin ortalarından sonlarına kadar çok para kazandıkları anlamına gelirdi. Batı filmlerinde gördüğümüz sahneler gibi Bourbon, likör, şarap ve purolar da sıklıkla tüketiliyordu. Genelevler, Vahşi Batı’da gelişen bir işti.

2. Seks Satışının Karanlık Yüzü

Fuhuş, modern dönemde cinayetlerin yükselişiyle birlikte seks pazarlığı yapan kadınları son derece savunmasız konumlara düşürmüştür. Karındeşen Jack bir yandan şiddet ve seri katillerle bir yandan. Fahişeler genellikle, seri katillerin hedefleriydi. Çünkü yasadışı ve yeraltı bir iş olduğu için cinsellik şiddetle ilişkidir. Fahişeleri izlemek daha zordur; insanların yetkililerle konuşamadıkları bir yeraltı dünyasında takılırlar ve arkadaşlarından ve aile üyelerinden polise ilgili kişiyle alakalı bildirilen kayıp olduklarına dair raporlardan yola çıkarak bu kişilerle sağlıklı ilişkiler kurulamayabilir.

Robert Yates ve Gary Ridgeway, Washington eyaletinde kana susamış iki seri katildi, tıpkı Karındeşen’in yaptığı gibi, fahişeleri öldürüyorlardı. İngiltere’de 1970 ve 1980’lerde, gençliğinde eski bir mezarcı olan Peter Sutcliffe, Yorkshire bölgesinde fahişeleri bıçak ve çekiçlerle öldürdüğüne inanılan bir Karındeşen Jack kopyasına dönüşecekti.

Bu iş sebebiyle pezevenklerin kariyerleri vardır: Fahişelerin de en azından korumaya ihtiyaçları vardır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Adalet Enstitüsü, fuhuş ve cinayet evliliğinin acımasız bir resmini çiziyor ve şöyle diyor:

Araştırmacılar, bir kurban (tek cinayet) ile ilgili suçların, aynı fail tarafından öldürülen iki veya daha fazla kurbanı (seri cinayetler) içerenlerden farklı olup olmadığını görmek için sokak fahişeleri cinayetleri üzerinde çalışmışlardır.

2001 yılında yapılan bir çalışmadaki seri katiller:

-Neredeyse her zaman cinsiyete göre motive olmuştu.

-Daha fazla cinsel saldırganlık.

-Sapkın cinsel çıkarlar ve aktif cinsel fanteziler.

-Daha önce, mağdurları önceden seçilmiş bir bölgeye taşımak veya mağdurun bedeninden kıyafet almak gibi faaliyetleri sık sık planlamak.

-Ritüeller ve vücut sakatlıkları.

Bu çalışma, kolluk görevlilerinin şüphelileri tespit etmesine ve daha verimli soruşturmalar yürütmesine yardımcı olmuştur.

Mağdurların profili her iki cinayet türünde de benzerdi. Çoğu kurbanın özellikleri:

-30’ların sonlarında 30’ların başında.

-Afro-Amerikan (yüzde 60).

– Suç bölgelerinde çalışmak.

– Hem “işte” hem de kişisel yaşamlarında suiistimal edilmek.

-Uyuşturucu alışkanlığı için fuhuş yapmak.

Fahişelerin genellikle çalışmak zorunda kaldıkları karanlık bir yeraltı dünyası var ve daha önce de belirtildiği gibi uyuşturucu, alkol, suç ve şiddet sıklıkla bununla birlikte geliyor.

1. Günümüzde Fuhuş

Fuhuş şu anda aşağıdaki ülkelerde yasal (kısmen veya tamamen): Arjantin, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, El Salvador, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Peru, Portekiz, Senegal, Slovakya, İsviçre, Türkiye, Belize, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Macaristan, Endonezya, İsrail, İtalya, Panama, Paraguay, Birleşik Krallık, Uruguay, Venezuela ve ABD’nin Nevada gibi bazı bölgelerinde. Bugün, büyük ölçüde yasal olmayan fuhuşlar söz konusuyken, bazı Avrupa ülkelerinde ve Yeni Zelanda’da yasal olmakla birlikte, hala tamamen yasadışı olan yerler de var.

Ünlü komedyen George Carlin’in bir zamanlar işaret ettiği gibi, bugün dünyanın pek çok yerinde fuhuşun yasadışı olması gariptir: Satış yasaldır ve seks yasal değildir – neden seks yasal değildir? Bu tür bir akıl tutulması paradoksunu bize gösterecek bir komedyene ihtiyaç duymadan ne kadar aptalca geleceğine şaşıracaksınız, ama ne yazık ki, öyle değil. Modern seks ticaretinin karanlık bir kısmı da maalesef çok canlı: İnsan ticareti, çok gerçek ve çok küresel bir sorun. Birleşmiş Milletler insan kaçakçılığı hakkında şunları söylüyor: “İnsan ticareti, ciddi bir suç ve insan haklarının ağır ihlali. Her yıl binlerce erkek, kadın ve çocuk kendi ülkelerinde ve yurt dışında insan tacirlerinin eline geçiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun her ülkede insan ticareti mağdurları için bir transit ülke olan ülke insan ticaretinden etkilenmektedir.”

Bazıları fuhuşun yasallaştırılmasının, insan ticareti ile mücadelede en iyi yöntem olduğunu, fuhuşun yasadışı olduğu ABD gibi dünya ülkeleri için bunun gerekli olduğunu iddia etmiştir. İki ideoloji arasında saldırgan bir uçurum var: Fuhuşa karşı güçlü bir şekilde karşı olanlar ve onun suç olmaktan çıkarılıp yeraltına inmemesinin daha iyi, daha güvenli ve daha makul olduğunu düşünenler. Backpage ve Craigslist gibi web siteleri, zaten seks ticareti ve fuhuşuna yapmak zorunda kalanlardan daha fazla incelemeye maruz kalabiliyorlar.

Ayrıca, yasallaşmanın daha fazla insan ticareti için kapı araladığını savunanlar da var. Bazıları bunun, çocukların ve diğer savunmasız bireylerin bu gibi kişilerin ellerine geçmesini ve onları kaçırıp seks tacirlerine satmasını kolaylaştıracağına inanıyor. Tartışma şu anda ateşli. Kesin olan bir şey, fuhuşun yakın bir zamanda herhangi bir yere gitmeyeceğidir ve biz dünya olarak, bu gerçeğin güvenliğini en üst düzeye çıkarmalıyız ve kabul edilemez uygulamaları en aza indirecek şekilde ele almak için akıllıca bir yol bulmalıyız.

kaynak:https://nereye.com.tr/fahiseligin-ve-fuhusun-tarihsel-gelisiminde-10-kilit-olay-bolum-2/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz