Sümerli’lerden Günümüze Kadar Çizilen Cin Motifleri Ve Resimlerinin Benzerliği Dikkat Çekici


Sümerlerden beridir insanlar cin isimli bedensiz varlıkların var olduklarına,insanlara musallat olduklarına inanmıştır.

Tarihte cinlerden bahseden on binlerce kitap yazılmıştır. Tamamı cinleri anlatmaya ayrılmış olan ilk kitabın ise Asurlular zamanında yazıldığı bilinmektedir.

İşte tarih boyunca insanların var olduklarına inandıkları cinlerin İslam Sanatkarları tarafından yapılan ve cinleri tasvir ettiği iddia edilen on binlerce minyatüründen birkaçı…

Resimler meşhur Babür hükümdarı Babürün yazdığı Babür-nâmeden,Firdevsî-i Tavîl (Uzun Firdevsî) isimli 15.asırda yaşayan Osmanlı tarihçisinin Dâvet-nâme isimli cin çağıma kitabından,

İmam Bûnî’nin ”Risala al-Bûnî” isimli eserinden ve Muhammed Siyahkalem isimli minyatür sanatkârının eserlerinden alınmıştır.

İmam Bûnî’nin ”Risala al-Bûnî” isimli eserinden bazı sayfalar

Bakın İmam Bûnî’nin ”Risala al-Bûnî” isimli eserinden bir bölüm cinler karşınıza hangi şekillere bürünüp çıkabilirler…

Bakın İmam Bûnî’nin ”Risala al-Bûnî” isimli eserinden bir bölüm cinler karşınıza hangi şekillere bürünüp çıkabilirler…

Bakın İmam Bûnî’nin ”Risala al-Bûnî” isimli eserinden bir bölüm cinler karşınıza hangi şekillere bürünüp çıkabilirler…

Bakın İmam Bûnî’nin ”Risala al-Bûnî” isimli eserinden bir bölüm cinler karşınıza hangi şekillere bürünüp çıkabilirler…


Like it? Share with your friends!

Bunlarda Dikkatinizi Çekebilir