Osmanlı Devletinde “Güzel Kadın” Olmanı Sağlayan Özellikler Nelerdi ?


Tusili Nasreddin adında bir ilim adamı 13. yüzyılda “Bahname” adlı eseri kaleme alıyor. Arapça ‘bah’ kelimesi şehvet, cinsel arzu anlamına gelirken Farsça ‘name’ kelimesi de kitapçık anlamına geliyor. Bahname türü eserler Osmanlı dönemindeki cinsel hayat hakkında ilginç bilgiler içeriyor. Kadınların güzel olabilmeleri için sahip olmaları gereken özellikleri de sıralayan Tusili Nasreddin’in ‘güzel kadın’ şartlarına birlikte göz atalım.

‘Ey oğul, şimdi sana avratların güzellik alametlerini anlatacağım. Bu alametlere sahip olan avrat, avratların en güzeli demektir, alametler ne kadar az ve noksan olur ise avrat da o kadar güzel olur.’

Avradın dört nesnesi küçük gerek:

1. Ağzı : Öyle küçük ola ki, bir rujla ömür bitire.

2. Elleri : Öyle küçük ola ki, yağmurun bile öyle küçük elleri olamaya.

3. Ayakları :  Öyle küçük ola ki, ayakkabı bulamaya, hep yalın ayak dolaşa.

4. Kulakları :  Öyle küçük ola ki, küpeye bile zor yer bula.

Avradın dört nesnesi dar gerek:

5. Burun delikleri :  Öyle dar ola ki, sadece nefes alabile.

6. Kulak delikleri : Öyle dar ola ki, anca kendi sesini duyabile.

7. Göbek deliği : Öyle dar ola ki, delik demeye bin şahit lazım gele.

8. Ağzı : Öyle dar ola ki, leblebi bile sığamaya.

Avradın dört nesnesi geniş gerek:

9. Alnı : Öyle geniş ola ki, öyle geniş ola işte.

10. Gözleri : Öyle geniş ola ki, bir bakışıyla adam devire.

11. Göğüsleri : Öyle geniş ola ki, daha baktığı an insanın gözü doya.

12. Butları :  Öyle geniş ola ki, tut tut bitmeye.

Avradın dört nesnesi uzun gerek:

13. Boynu : Öyle uzun ola ki, zürafalar bile kıskançlıktan çatlaya.

14. Burnu : Öyle uzun ola ki, Pinokyo’yla yarışa.

15. Kaşı : Öyle uzun ola ki, saçlarına karışa.

16. Parmakları : Öyle uzun ola ki, yaprak sarmasını kimse ondan daha iyi saramaya.

17. ‘Ve yürüdüğü zaman kalçaları deprene, ve huyu tatlı ola, sözü tatlı ola ve yumuşak ola… İşte ey oğul bu yazdığım şartlar hangi avratta var ise, o avradı hemen alasın!’


Like it? Share with your friends!

Bunlarda Dikkatinizi Çekebilir