Ölülerini yiyen kabile: Aghori Kabilesi, Peki geçmişte mi? Hayır Günümüzde, Şuan Bile


Aghori Kabilesi üyeleri Hindistan’da yaşıyor ve 10. yüzyıldan beri var olan bir Hinduizm mezhebindenler. Hindu Tanrısı Şiva’ya tapıyorlar…

Hinduizm’in klasik inanışları olan reenkarnasyonu, yeniden doğuşu ve Mokşa’yı kabul ederler ancak bazı gelenekleri Hindu inanışına ters düşer.

Dünyaya ve sosyalleşmeye kapalı bir kabile olan Aghoriler, ritüellerini ve dini söylemlerini bir sır gibi saklıyorlar.

Ayrıca ölülerini yedikleri ve ölülerinin bedeni başında çeşitli meditasyonlar gerçekleştirdikleri biliniyor.

Yedikleri ölü bedenleri yakıyorlar ve küllerini tüm vücutlarına sürüyorlar.

Bunun sebebi ölüm korkusunun en büyük korku olduğunu ve ölüleri yiyerek bu korkuyu yeneceklerini düşünmeleridir.

Kabile üyeleri ölü bedenler dışında çöpteki yiyecekleri, dışkıları yiyor, idrarı da içiyorlar.

Bunun sebebi ise insanın sahip olduğu egoyu yenebilmesi ve insanın güzellik algısının sona ermesi için olduğu biliniyor.

Genellikle çıplak ya da çok küçük bir kumaş parçası giyerek dolaşıyorlar, vücutları ölü bedenlerin külleriyle kaplı oluyor ve aksesuar olarak kafalarına kafatası takıyorlar.

Saçlarını ise genelde hiç kesmiyorlar.


Like it? Share with your friends!

Bunlarda Dikkatinizi Çekebilir